نحوه فعال کردن Onboard Controller در سرورهایHP Gen10

در این مستند مراحل فعال کردن Onboard Controller سرورهای HP در قالب یک راهنمای نصب آمده است و انجام مراحل اشاره شده در این مقاله باعث افزایش عملکرد سرور خواهد شد.

جهت فعال نمودن Onboard Controller در سرورهای HP می بایست دستگاه را ریستارت نموده و مراحل زیر را انجام دهید.
1.در مرحله اول باید وارد Boot Menu شویم. مانند شکل زیر

 

2.در صفحه ای که در زیر مشاهده میکنید برروی System Configuration کلیک میکنید.

 

3.بر روی گزینه Bios/Platform Configuration ( RBSU ) کلیک نمایید.
 

4.برروی گزینه Storage Option کلیک نمایید.

 5.برروی گزینه SATA Controller Options کلیک نمایید.
 

6.برروی گزینه Embedded SATA Configuration کلیک نمایید.
 
7.بعد از نشان دادن Warning برروی OK کلیک نمایید. 
8.از بین گزینه های نشان داده شده برروی Smart Array SW RAID Support کلیک می نمایید.
 9.بعد از طی نمودن مراحل بالا جهت ذخیره و خارج شدن از این محیط کلیک F12 را فشار میدهید.
 گردآورنده: آقاي مهندس شمس-کارشناس فني شرکت آلبالورايانه سخت افزار
استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد مي باشد