مشخصات پارت نامبرهارد های وسترن دیجیتال

در این مقاله که به نقل از سايت passmark می باشد، مفهوم و مشخصات پارت نامبر هارد وسترن دیجیتال به صورت کاربردی و به تفکیک بیان شده است.

مشخصات پارت نامبرهارد های وسترن دیجیتال به تفکیک جدول های زیر مشخص شده اند.برای مثال ما پارت نامبر WD6400AAKS-75A7B0 رامورد بررسی قرار میدهیم.
Western Digital
Example: WD6400AAKS-75A7B0

This is a Western Digital Drive
WD
Drive capacity, meaning changes depending on the next part of the name. This number should be interpreted such that the final digit is after the decimal point: 6400 = 640.0
6400
Capacity/Form Factor:
A = GB/3.5-inch
B = GB/2.5-inch
C = GB/1.0-inch
E = TB/3.5-inch
F = TB/3.5-inch
H = GB/3.5-inch (Backplane-Ready)
 - In this case (A) the previous 640.0 means the drive is 640.0GB with a 3.5 inch form factor.
A
Brand:
A = Desktop/WD Caviar®
B = Enterprise/WD RE2 (3-platter)
C = Desktop/WD Protege®
D = Enterprise/WD Raptor®
E = Mobile/WD Scorpio®
H = Enthusiast/WD Raptor X
L = WD VelociRaptor
P = Mobile/WD Scorpio® Blue
V = Audio/Video - WD AV
Y = Enterprise/WD RE2 (4-platter)
K    Drive RPM / Cache Size:
A = 5400 RPM with 2 MB cache
B = 7200 RPM with 2 MB cache
C = IntelliPower™ with 16 MB cache
F = 10,000 RPM with 16 MB cache
G = 10,000 RPM with 8 MB cache
J = 7200 RPM with 8 MB cache
K = 7200 RPM with 16 MB cache
P = IntelliPower/EM (maximum buffer size offered by product)
V = 5400 RPM with 8 MB cache (Mobile)
Y = 7200 RPM/EM (maximum buffer size offered by product)
A
Drive RPM / Cache Size:
A = 5400 RPM with 2 MB cache
B = 7200 RPM with 2 MB cache
C = IntelliPower™ with 16 MB cache
F = 10,000 RPM with 16 MB cache
G = 10,000 RPM with 8 MB cache
J = 7200 RPM with 8 MB cache
K = 7200 RPM with 16 MB cache
P = IntelliPower/EM (maximum buffer size offered by product)
V = 5400 RPM with 8 MB cache (Mobile)
Y = 7200 RPM/EM (maximum buffer size offered by product)
K
Interface:
A = ATA/66 with 40-pin IDE connector
B = ATA/100 with 40-pin IDE connector
C = ATA with 33-pin connector (zero insertion force—ZIF)
D = SATA 1.5 Gb/s with 22-pin SATA connector
E = ATA/133 with 40-pin IDE connector
S = SATA 3.0 Gb/s with 22-pin SATA connector
T = SATA 3.0 Gb/s with 22-pin SATA connector (Mobile)
S
Everything following the dash was only meant for in house use by Western Digital, as such this is little information on the meanings of these values and the following information may not be entirely accurate or complete-
Vendor Code
00 = general consumer market
01 = general enterprise market
22 =  promotional sample
23 = IBM
53 = Gateway
60 = Compaq
71 = HP
75 = Dell
75
A = Unkown
C = 40 GB platters / BallBearings
D = 66 GB platters / BallBearings
E = 83 GB platters / BallBearings
F = 83 GB platters / FDB
G = 83 GB platters / FDB / SilentSeek
M = 80 GB new platters / SATA2 / no NCQ
N = 80..107 GB new platters / SATA2 / with NCQ
K = 107 GB new platters
P = 107 GB new platters / SATA2 or RE2 / with NCQ
A
Unkown
7
Unkown
B
Firmware version or generation0