1

مجازی سازی دسکتاپ کاربران Desktop Virtualization


تکنولوژی مجازی سازی میز کار، با استفاده از مدل پردازشی مبتنی بر سرور، میزکار کاربر را از محل فیزیکی سخت افزار مستقل می کند. در این مدل, میز کار کاربر بجای اینکه روی حافظه محلی رایانه روی میز کاربر ذخیره شود، روی سرور ذخیره می شود.


تکنولوژی مجازی سازی میز کار، با استفاده از مدل پردازشی مبتنی بر سرور، میزکار کاربر را از محل فیزیکی سخت افزار مستقل می کند.
در این مدل, میز کار کاربر بجای اینکه روی حافظه محلی رایانه روی میز کاربر ذخیره شود، روی سرور ذخیره می شود.
بنابراین زمانی که کاربر در حال کار است، تمامی برنامه ها، پردازش ها و داده ها روی سرور در حال اجرا و نگهداری هستند.
مزایا:
عدم نیاز به ارتقاء تک تک رایانه ها
مدیریت آسانتر،کاراتر و مرکزی میزکار کاربران
نصب و بروز رسانی متمرکز نرم افزار های سازمانی
دفع خطر ویروس ها و دیگر بد افزارها
افزایش آسان و سریع تعداد میزکار
دسترسی همیشگی میزکار کاربران مستقل از هرمکان در هر زمان
امنیت بالای اطلاعات سازمانی
استفاده بهینه از منابع
تهیه آسان و سریع نسخه پشتیبان از اطلاعات سازمانی