/ HPE / Workstation / HPE Z640 Workstation Server / محصولات
1

HPE Z640 Workstation Server


HPE Z640 Workstation Server


 Z620به عنوان یک ارتقاء به HP Z640 طراحی شده است تاحرفه ای هایی را که با بهره وری منابع سنگین کارمی کنند،افزایش دهند Z640 . همچنین به شرکتهایی که به سادگی مایل به تجهیز کارکنان خود با یک Workstation با کارایی بالا در قیمت متوسط هستند، هدف قرار می گیرد.  همانطور که شما میتوانید ازمجموعه ای جامع خود را از گزینه های ذکرشده درمشخصات زیر می بینید،HP Z640 Workstation بسیار قابل تنظیم است که میتواند برای طیف گسترده ایا ز موارد استفاده می شود، با توجه نیازهای خود به کسب و کار برای ایجاد یک ساخت بسیار خاص اجازه می دهد HP  Workstation. همچنین یک طراحی کامل بدون ابزار ارائه میدهد که به مدیران امکان دسترسی آسان برای ارتقاء قطعات و تعمیر ونگهداری سریع را می دهد.